צעדים - עמותה לחולי ומושתלי מפרקים 

                                                         050-9588022  |  050-3005788 
                                   

כנס צעדים 22  |  סקר  |  
עקרונות התזונה האנטי דלקתית
אוסטיאוארתריטיס והיחס בין חומצות שומן מסוג אומגה 3
לאומגה 6 בתזונה הכללית
 
 סימנים הקליניים באוסטיאוארתריטיס נובעים מתהליך דלקתי המלווה את המחלה 2-1 . תהליך דלקתי זה מושפע מהמזון אשר אנו אוכלים.
עיקר ההשפעה נובעת מסוגי השומן שנכנסים לגופנו ובמיוחד היחס בין חומצות שומן מסוג אומגה 3 לבין חומצות שומן מסוג אומגה 6. השפעתן של
אלו על תהליכים דלקתיים בגוף מתבססת על ההבנה הביוכימית המוכרת של איקוזונואידים - מולקולות דמויות הורמונים הממתנות דלקת המופרשות בגוף
כתוצאה מאכילת מזונות עשירים באומגה 3, לעומת איקוזונואידים, מעודדי דלקת המופרשים בגוף כתוצאה מאכילת מזונות עשירים באומגה 6 .
כאשר המזון הנאכל גורם ליצירת איקוזונואידים מהמסלול התלוי ב- ,COX
הם משפיעים על עידוד תהליכים דלקתיים בגוף, בעיקר דרך השפעתו של פרוסטגלנדין מסוג 2. מסלול זה מעוכב על ידי תרופות מוכרות בהשפעתן נוגדת
הדלקת כקוטיקוסטרואידים, NSAIDS וחוסמי COX נוספים.
גם המסלול המטבולי )תרשים מס' 2( התלוי ב- lipoxygenase אינו מיטבי, מאחר שהוא עלול להביא ליצירת לוקיטרואנים מקבוצה 2. לויקטרואינים
אלה, בין השאר מעודדים הפרשה של אינטרלוקינים מסוג 1, 2, 4, 5, 6, 8, IFN ,10 ו- TNF-α . מכאן, הדרך הטובה ביותר בהקשר זה להפחית יצירתם
של חומרים מעודדי דלקת היא להמעיט באכילת חומצה ארכידונית ) )AA העומדת  בבסיסם של שני מסלולים מטבוליים אלה. חומצה ארכידונית מקורה
בעיקר במזונות מהחי כדוגמת בשר, עוף, מוצרי חלב וביצים. שמנים שמוקרם מהצומח, כגון שמן תירס, שמן חמניות ושמן חריע, עלולים לגרום ליצירת
השפעה מעודדת דלקת במידה שהם הופכים לחומצה ארכידונית. ניתן לראות כי בנקודה הקריטית, כשהם מסונתזים ל- GALA , מתפצל המסלול המטבולי
למסלול מעודד דלקת והופך לחומצה ארכידונית, או לחלופין למסלול התחתון שהוא בעל השפעה ממתנת דלקת )פרוסטגלנדינים מסוג 1 ולויקוטריאנים מסוג
3(. על מנת ששמנים אלה יסנתזו איקוזונאידים ממתני דלקת מ- GALA , יש לוודא שהגוף מקבל מהתזונה מספר מרכיבים חשובים שמעודדים מסלול זה:
ויטמין C, ויטמין B3 )ניאצין(, אבץ וברמולין.
לעומת השפעתם המורכבת, לרוב שלילית, של חומצות שומן מסוג אומגהעל תהליכים דלקתיים, עבור חומצות שומן מסוג אומגה 3 הדברים פשוטים
בהרבה. חומצות השומן העיקריות, Eicosapentaenoic Acid( EPA ( ו- DHA Docosa Hexaenoic) ), יוצרות איקוזונואידים מהסוג הממתן דלקת בלבד.
מקורן של חומצות שומן אלו בדגים הגדלים במי ים עמוקים וקרים )"דגי ים צפוני"(. מקורות עיקריים לאומגה 3 מהצומח הם זרעי פשתן הנאכלים טחונים ובמידה מעטה יותר, אגוזי מלך ירקות עליים ירוקים )הבולט ביניהם הוא רגילת הגינה( וזן ייחודי של המרווה המרושתת.
עניין של יחסמההיבט המטבולי וחשוב מכך, מההיבט הקליני, ההשפעה הסופית על תהליכיהדלקת בגוף נגזרת מהיחס בין חומצות שומן מסוג אומגה 3 לאומגה 6 בתזונה הכללית. הדבר נובע הן מאיזון במידת ההשפעה הנוגדת שיש לאיקוזונואידים הנוצרים מחומצות השומן השונות והן מהעובדה שתהליך סנתוז חומצות השומן
הללו תלוי באותם אנזימים ובעיקר בדלתא -6- דיסטוראז ) .)Δ6 De-saturase בנוסף, יש לזכור כי הגוף אינו יכול לייצר בעצמו את חומצות השומן הללו ועל
כן רמותיהן בגוף תלויות לחלוטין בתזונההיחס הרצוי לבריאות אופטימלית ולאיזון תגובה דלקתית הוא 1 ל 3- בין אומגה 3 ואומגה 6, אולם בתזונה מערבית טיפוסית היחס הממוצע הוא 1 ל 15- , עודף ניכר של אומגה 6 המעודד התפתחות דלקת. בישראל, לצערנו, המצב חמור אף יותר. ההערכות הן שהיחס בין חומצות השומן בתזונה ישראלית טיפוסית עומד על 1 ל 25- או אף גרוע מכך. יחס זה נובע מדיאטה המכילה שומנים רבים מהצומח בתוספת מוצרי חלב, ביצים ועופות רבים, העשירים כולם באומגה 6. במקביל, כוללת הדיאטה הטיפוסית בארץ כמות מעטה של דגים העשירים באומגה 3. בספרות המדעית מכונה מצב זה " 5-3"The Israeli paradox . חוסר איזון בולט זה הוא בעל השלכות רבות על בריאות הציבור בארץ, אחת מהן היא נטיית יתר לתגובות דלקתיות מוגברות.
העדות המדעיתההשפעה האנטי דלקתית הקלינית של כיוון תזונתי זה הודגמה במספר מחלותדלקתיות כרונית כדוגמת 6IBD ומתועדת היטב במחלת פרקים שגרונית ) (RA הדומה במאפיינים רבים ל- 8-7OA . 
נכון להיום, יש מעט פרסומים מדעיים שבדקו את ההשפעה הקלינית של מניפולציה תזונתית אנטי דלקתית על OA . מחקר פרוספקטיבי שהתפרסם
לאחרונה הראה קשר סטטיסטי מובהק בין צריכת חומצות שומן במזון לבין התפתחות OA באנשים בריאים 9. המחקר עקב במשך שנתיים אחרי 230
נבדקים באמצעות MRI . בשלב הגיוס למחקר ובסיומו נבדקה מידת בצקת מח העצם  בברך הדומיננטית. בצקת מח העצם היא אחד הסימנים ב- MRI לשינויים
השחיקתיים במפרק. התוצאות נשארו תקפות גם לאחר נטרול פרמטרים זרים כגון גיל, משקל ) BMI (, מין הנבדק וכמות הקלוריות שצרך.
מספר פרסומים מדעיים מציינים את הרציונל העומד מאחורי טיפול תזונתי זה לסובלים מ- OA וסוקרים את העדות הקיימת בנושא 12-10 . ביניהם בולט מאמר
סקירה שפורסם ב 102005- , המצטט, בין השאר, מחקרים משנות ה 90- המראים מתאם חיובי בין צריכה מוגברת של חומצה ארכידונית לבין חומרת המחלה
בסחוס ואת הקשר בין צריכה לא מאוזנת של חומצות שומן לבין השריית מצב מעודד דלקת במפרקים.
מחקרים מתחילת שנות ה 2000- מראים כי תוסף תזונה של אומגה 3 ממתן את התגובה הדלקתית וניוון המטריקס ) ,)matrix degradative response
הנגרמים על ידי כונדרוציטים במהלך התקדמות מחלת OA , על ידי פעילות נוגדת לציטוקינים פרואינפלמטורים.
השפעה אפשרית נוספת של תזונה על מצבים דלקתיים היא באמצעות ירידה במשקל. מחקר רנדומלי ומבוקר בדק את השינוי בסמנים דלקתיים אצל אנשים
מעל גיל 60 המתמודדים עם עודף משקל ואוסטיאוארתריטיס, במהלך תכנית להורדה במשקל 13 . במחקר נמצאה ירידה מובהקת סטטיסטית ברמות ה- ,CRP
אינטרלוקין TNF-α ,6 , רק בנבדקים שהורידו במשקל.
עיקר ההמלצות המעשיותעל מנת לגרום למיתון תהליכים דלקתיים, ההנחיה התזונתית שתינתן על ידי 43נטורופת המתמצא בנושא תהיה להפחיתככל הניתן באכילתם של מזונות העשיריםבאומגה 6 ולחזק את המסלול המטבוליהבודד מחומצות אלו הגורם להשפעה ממתנתדלקת )סנתוז פרוסטגלנדין 1 ולויקוטריאנים 3מ- GALA (. במקביל, תשולב ההנחיה להגביראת צריכתם של מזונות עשירים באומגה 3, אובאמצעות תוסף תזונה במידה שאין קונטרה-אינדיקציות לכך. כל זאת, כמובן, בנוסףלהכוונה ותמיכה בתהליך הירידה במשקלאצל חולים המתמודדים עם עודף משקל.
מזונות עשירים באומגה 3 שמומלץ להגביר
צריכתם: דגי ים עמוק וקר: סלמון, סול,הליבוט, מקרל, בקלה, טונה, סרדינים פורטוגליים )או מים עמוק וקר אחר(, הרינג,רוטבראש, ורדינון.
זרעי פשתן טחונים, אגוזי מלך, ירקות עליים ירוקים.
בשר, חלב וביצים המופקים מחיות הנעותבחופשיות ואוכלות עשב )ולא תערובתמכילים לרוב יחס רצוי בין אומגה 3 לאומגה 6.
לצערנו, בישראל, מוצרי מזון אלה לא נגישיםלמרבית הציבור כיום, אם כי מי שרוצה יכול להשיג את מרביתם )בעיקר ביצים ומוצרי חלבמיוחדים(.
מזונות עשירים באומגה 6 שמומלץ להפחית
צריכתם: מוצרי בשר, עוף, ביצים ומוצרי חלב.
כל השמנים הצמחיים (מלבד אבוקדו, שמן זיתוקנולה מכבישה קרה): שמן תירס, חמניותסויה, חריע, מרגרינה, טחינה וכדומה.
רוב המזון המתועש, כולל מזון מהיר, חטיפים,ממתקים וכדומה. במקרים רבים משתמשיםבמזון זה בשמנים צמחיים עשירים באומגה 6.
עבור חלק לא מבוטל מהאוכלוסיה, שינוייםתזונתיים אלה אינם פשוטים, אך יש לזכור כי ניתן ליישם את ההמלצות בצורה חלקיתולהיעזר בתוספי תזונה עשירים באומגה 3. בד בבד, עלינו לזכור שגם ניתוח ברך אינו דבר פשוט.


אופיר פוגל, נטורופת . R.Na , מרפאה שירמ,
המרכז הרפואי אסף הרופא


 

לצורך כתבה עיתונאית שתעסוק בנושא מפרק הירך MOM (מתכת על מתכת)
והשימוש במפרק דרך משרד הבריאות.
דרושים אנשים שעברו השתלה של מפרק מהסוג הזה.

לפרטים אנא צור/צרי קשר עם עמותת צעדים
בטלפונים: 050-9588022 | 050-3005788
או באימייל:
tzeadim@walla.com

למידע, הכוונה, וייעוץ משפטי
מהעמותה השאירו פרטים:
 

לייבסיטי - בניית אתרים