צעדים - עמותה לחולי ומושתלי מפרקים 

                                                         050-9588022  |  050-3005788 
                                   

 

סיוע משפטי בתביעות כנגד החלטה של המוסד לביטוח לאומי

פניה לבית הדין לעבודה בניסיון לערער על החלטות הביטוח לאומי בתביעות בענייני גמלאות, נעשות לעיתים תכופות על מי שמתקשים לממן ייצוג משפטי פרטי, או ששווייה של הזכות הנתבעת, אינו מצדיק את ההשקעה בתשלום שכר טרחתו של עורך פרטי.
 
כדי שתתממש הזכות של כל תושב להעביר תחת ביקורת שיפוטית את החלטות המוסד לביטוח לאומי, דאג המחוקק להסדר מיוחד למתן סיוע משפטי למי שמבקש לערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי בעניינו, בבית הדין לעבודה.
 
המסגרת הכללית של מתן סיוע משפטי מטעם המדינה מוגדרת בחוק הסיוע המשפטי, תשל"ב-1972 והתקנות שנחקקו מכוחו. המבחן הכללי למתן סיוע משפטי הוא כפול: ראשית, מבחן הכנסה – הסיוע המשפטי נועד ככלל למעוטי יכולת ולא לציבור הכללי. שנית, מבחן הסיכוי המשפטי – הסיוע ניתן למי שלדעת הלשכה לסיוע המשפטי בסיס סביר מבחינת החוק בישראל. הסיוע המשפט באופן כללי אף כרוך בתשלום אגרת השתתפות (צנועה).
 
לא כך בסיוע משפטי הניתן למערערים על החלטות הביטוח הלאומי! המסגרת החוקית לערעורים על החלטות המוסד לביטוח לאומי נמצאת בתקנות הביטוח הלאומי (סיוע משפטי), תשל"ח-1978.


התקנות קובעות: "בשיקולים לגבי מתן שירות משפטי על פי תקנות אלה לא יובאו בחשבון ההגבלות בדבר יכולתו של המבקש לשאת בהוצאות השירות המשפטי כאמור בסעיפים 2 ו-3 לחוק הסיוע המשפטי ובתקנות הסיוע המשפטי."
במילים פשוטות: אין מבחן הכנסות לצורך קבלת סיוע משפטי בערעורים על החלטות המוסד לביטוח לאומי! כל תושב ישראל רשאי לקבל סיוע ואין זה משנה מהי רמת הכנסותיו.


המבחן היחיד שבו נבדקות בקשות לסיוע משפטי בענייני ביטוח לאומי הוא המבחן המשפטי. במילים אחרות, האם יש מקום, מבחינה משפטית להגיש ערעור על ההחלטה?
בקשות הנענות בחיוב מטעם הלשכה לסיוע משפטי, מופנות לעורכי דין חיצוניים המטפלים בפונה ומייצגים אותו בהליכים בבית הדין לעבודה.
סיוע משפטי בערעורים על החלטות הביטוח הלאומי אינו כרוך באגרת השתתפות ואינו כרוך בתשלום כלשהו עבור השירות המשפטי שניתן.
 
בקשת סיוע משפטי כרוכה בפניה בכתב, על ידי מילוי טופס מיוחד לצורך כך, באחת הלשכות לסיוע משפטי בישראל. יש לפנות ללשכה באזור המגורים. את הטופס ניתן לקבל, בדרך כלל, גם במזכירויות בתי הדין לעבודה.
 
כתובות הלשכות לסיוע משפטי בישראל:
 
הלשכה לסיוע משפטי בירושלים, רח' הסורג 1, ירושלים 94145
טלפון 02-6211333
 
הלשכה לסיוע משפטי בתל אביב והמרכז, רח' הנרייטה סולד 4, תל אביב
טלפון 03-6932777
 
הלשכה לסיוע משפטי בחיפה והצפון, שד' פל-ים 15א', חיפה
טלפון 04-8633666
 
הלשכה לסיוע משפטי בבאר שבע, שד' שזר 33, באר שבע
טלפון 08-6404526למידע, הכוונה, וייעוץ משפטי
מהעמותה השאירו פרטים:
 

לייבסיטי - בניית אתרים