צעדים - עמותה לחולי ומושתלי מפרקים 

                                                         050-9588022  |  050-3005788 
                                   

דף הבית >> זכויות, הצעות חוק, ופרוטוקולים >> נכות - זכויותיהם של מקבלי קצבת נכות כללית במוסדות שונים
 

 

 

נכות - זכויותיהם של מקבלי קצבת נכות כללית במוסדות שונים

רשויות מקומיות / משרד התחבורה / משרד הבינוי והשיכון / משרד הרווחה / קופות חולים / משרד האוצר- מס הכנסה / משרד האוצר- מס רכישה /        מינהל מקרקעי ישראל.

רשויות מקומיות
מקבלי קצבת נכות כללית עשויים להיות זכאים להנחה במסי ארנונה.
את הבקשה להנחה יש להגיש לרשות המקומית.
האישורים מועברים מביטוח לאומי ישירות לרשויות המקומיות.
אין צורך לפנות לביטוח הלאומי.

משרד התחבורה
מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי– כושר השתכרות בשיעור של 75% לפחות עשויים להיות זכאים להנחה בתחבורה הציבורית.
תעודת הזכאות להנחה מונפקת פעם בשנתיים באופן אוטומטי. אין צורך לפנות למשרד התחבורה. מי שלא קיבל את התעודה או שהיא אבדה לו, יכול לפנות בכתב אל גב' ציפי דר, אגף תחבורה ציבורית רח' המלאכה 8, ת"ד 57109 תל אביב 61570, בטלפון 03-5657243 או בפקס 03-5657281.
מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעו להם 60% נכות רפואית ומעלה, עשויים להיות זכאים לתו חניה לנכה ופטור מאגרת רישוי, גם אם אינם מוגבלים בניידות. עליהם לפנות בכתב למשרד התחבורה ת"ד 72 חולון 58100 בצירוף צילום פרוטוקול רפואי.

משרד הבינוי והשיכון
מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי– כושר השתכרות בשיעור של 75% לפחות עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה (ציבורי או פרטי) או ברכישת דירת קבע מאחת החברות הציבוריות חלמיש, עמידר, עמיגור, פרזות, שיקמונה וחלד
מקבלי קצבה לשירותים מיוחדים השוהים בארץ פחות משנתיים עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה (ציבורי או פרטי) או ברכישת דירה מאחת החברות הציבוריות חלמיש, עמידר, עמיגור, פרזות, שיקמונה וחלד.
את הבקשה לסיוע יש להפנות לאחד מהבנקים למשכנתאות.

משרד הרווחה
מקבלי קצבת נכות כללית בשיעור של 75% ומעלה, בעלי דרגת נכות רפואית בשיעור של 80% ומעלה, עשויים להיות זכאים להנחה בפעימות מונה, דמי שימוש ודמי התקנת טלפון.
הורים מקבלי קצבת ילד נכה בשיעור של 100% לפחות, עשויים להיות זכאים להנחה בפעימות מונה, דמי שימוש ודמי התקנת טלפון.
את הבקשה להנחה יש להפנות לאגף השיקום במשרד העבודה והרווחה, רח' יד חרוצים 10, ירושלים.

קופות חולים
מקבלי קצבת נכות כללית זכאים לפטור מתשלום בעד ביקור אצל רופא פנימי ומקצועי, בעד התחייבות בבית חולים ובעד ביקור במכונים ומרפאות חוץ.
הפטור ניתן באופן אוטומטי בהתאם לרשימות המועברות על–ידי המוסד לביטוח לאומי.
לבירורים ניתן לפנות לתחום רישום והקצאה בביטוח הלאומי, בטל': 6707744/775/824- 02

משרד האוצר / מס הכנסה
מקבלי קצבת נכות כללית בעלי אחוז נכות רפואית משוקללת בשיעור של 90% ומעלה, וכן בעלי אחוז נכות רפואית בשיעור של 100% עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה (סעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה), בהתאם לכללים שנקבעו. את הבקשה לפטור יש להגיש לפקיד השומה במקום המגורים.

משרד האוצר / מס רכישה
מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי–כושר השתכרות של 75% לפחות לצמיתות עשויים להיות זכאים להנחה במס רכישה.
מקבלי קצבת נכות כללית בעלי אחוז נכות רפואית משוקללת בשיעור של 90% ומעלה, וכן בעלי אחוז נכות רפואית בשיעור של 100% לצמיתות עשויים להיות זכאים להנחה במס רכישה.
את הבקשה להנחה יש להפנות לפקיד משרד האוצר במקום המגורים.

מינהל מקרקעי ישראל
מקבלי קצבת נכות כללית שנקבע להם אחוז נכות רפואית בשיעור של 80% לפחות, עשויים להיות זכאים לפטור או הנחה בדמי הסכמה המשולמים למינהל מקרקעי ישראל.
את הבקשה לפטור או להנחה יש להפנות  למינהל מקרקעי ישראל במקום המגורים.


 

לייבסיטי - בניית אתרים