צעדים - עמותה לחולי ומושתלי מפרקים 

                                                         050-9588022  |  050-3005788 
                                   

כנס צעדים 22  |  סקר  |  
דף הבית >> זכויות, הצעות חוק, ופרוטוקולים >> הצעת חוק של חבר החכ לשעבר שאול יהלום
 

הצעת חוק של חבר לשעבר

שאול יהלום

הצעת חוק הביטוח הלאומי

גמלת ניידות למושתלי מפרק אחד

שרותי משרד/הצעות חוק/ 3341604ח הכנסת השש-עשרה הצעת חוק של חבר הכנסת שאול יהלום פ/2841 הצעת חוק הביטוח הלאומי (גמלת ניידות למושתלי מפרק אחד), התשס"ה-2004 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, בסעיף 406, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא - 1. תיקון סעיף 406 על אף האמור בהוראות ההסכם בדבר גמלת הניידות שנערך לפי הוראות סעיף 9 (להלן – ההסכם), החלפת מפרק אחד בירך או בברך תחשב ל-60% אחוז מוגבלות בניידות." "(ב) דברי - הסבר בין המוסד לביטוח לאומי לבין המדינה (משרד האוצר) נחתם הסכם, מכוחו של סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה–1995, ולפיו משולמת גמלה חודשית והלוואה עומדת לרכישת רכב למוגבל בניידות. ההסכם קובע כי מי שהוחלף לו מפרק אחד, כאשר קיימים סימנים קליניים להתרופפות המפרק, ייחשב כמוגבל בניידותו ב-60%. כן קובע ההסכם אחוזי מוגבלות בניידות למי שהוחלף לו מפרק פעם נוספת, למי שהוחלפו לו 2, 3 ו-4 מפרקים. מדובר בבני-אדם הסובלים בבעיות שונות במפרקים שהמוגבלות בניידותם מזכה אותם בגמלת ניידות מכוח ההסכם עד לניתוח להחלפת המפרק. ברם, לאחר ניתוח להחלפת מפרק אחד הם אינם זכאים עוד לגימלת ניידות. מאחר ומשך חייו של מפרק מלאכותי מוגבל, הרי שלאחר מספר שנים נדרש מושתל מפרק מלאכותי לניתוח נוסף, להחלפתו, ואז הוא שוב זכאי לגמלת ניידות, על פי ההסכם. רופאים מומחים מסכימים וממליצים שיש להכיר גם במי שהוחלף לו מפרק אחד, מייד לאחר הניתוח, כמוגבל בניידותו, וזאת מאחר וגם לאחר הניתוח, המפרק המלאכותי איננו מאפשר חזרה לניידות מלאה וחופשית, בשל מגבלות בהפעלת המפרק, והצורך להמנע ממאמצים חזקים או ממושכים המקצרים את אורך חיי המפרק המלאכותי . זכאות לסיוע בניידות תאפשר שמירה בצורה הטובה ביותר על השתל, וכך יידחה הצורך בניתוחים חוזרים ככל האפשר. בצורה זו יוקל על מי שנזקק להשתלת מפרק מלאכותי, ואף יופחת מספר הניתוחים להחלפת מפרקים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ד בחשון התשס"ה – 8.11.2004


לצורך כתבה עיתונאית שתעסוק בנושא מפרק הירך MOM (מתכת על מתכת)
והשימוש במפרק דרך משרד הבריאות.
דרושים אנשים שעברו השתלה של מפרק מהסוג הזה.

לפרטים אנא צור/צרי קשר עם עמותת צעדים
בטלפונים: 050-9588022 | 050-3005788
או באימייל:
tzeadim@walla.com

למידע, הכוונה, וייעוץ משפטי
מהעמותה השאירו פרטים:
 

לייבסיטי - בניית אתרים